Pages

15 July 2006

" Katakanlah: jika bapak bapak, anak anak, isteri isteri kaum keluargamu, harta kekayaan yg kamu usahakan, perniagaan yg kamu khawatiri kerugiannya dan rumah rumah tempat tinggal yg kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan RasulNya dan (dari) berjihad dijalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yg fasik." (Q.S.At-Taubah[9]:24)

No comments: